Cobra Verde

Eu pisei na cobra verde
Coro : Cobra verde é um bom sinal
É um bom sinal um bom sinal
Coro : Cobra verde é um bom sinal