É, O, É O Inganga

É, o, é o inganga, vamos louvar saraganga, oinganga
vamos louvar saraganga, o inganga, vamos louvar saraganga, o inganga
é, o, é o inganga,vamos louvar saraganga, o inganga
Ê ogum ê
Ê ogum ê
oi tada que o ma lembê
ê ogum ê
oi tada que o ma lembê
ogum ê
tada que o ma lembê
ogum ê
tada que o ma lembê
ê lago ê
tada que o ma lembê
ô lago ê
tada que o ma lembê